Przejdź do treści

Komunikaty

Archiwum komunikatów

Wodociąg Raciąż

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 28.03.2019r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Raciąż.

Czytaj więcej

Sklepiki w szkołach

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Czytaj więcej