Przejdź do treści

Awaria

Awaria

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że w związku z awarią kolektora odprowadzającego ścieki z części Warszawy w oczyszczalni ścieków „Czajka” do rzeki Wisły przedostała się duża ilość ścieków, co może wpływać na jakość wody w Wiśle.

Poniżej Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.

Wróć