Przejdź do treści

Sekcja Żywienia,Żywności i Przedmiotów Użytku

Sekcja Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

inż. Wanda Lipińska - p.o. Kierownik

mgr inż. Daniela Wójcik - starszy asystent

inż Ewelina Falkiewicz - asystent

mgr Katarzyna Gwiazdowska - młodszy asystent

Jadwiga Wojciechowska - starszy instruktor higieny

tel. 23 662-28-39 w.38

plonsk@psse.waw.pl