Przejdź do treści

Historia Stacji

Historia PSSE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku

W 1946r służba sanitarna rozpoczęła swoją działalność przy Powiatowej Radzie Narodowej w Płońsku przy ul. Płockiej.

W 1968 r stacja rozpoczęła działalność w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 7a.

Wykaz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz Dyrektorów Stacji:

  • lek. med. Stanisław Cieślewski – absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie . Ukończył specjalizację I° w zakresie chorób zakaźnych , chorób wewnętrznych, II° w zakresie epidemiologii . Funkcję Powiatowego Inspektora Sanitarnego pełnił w okresie 01.01-1970-15.01.1978r
  • lek. med. Józef Nagadowski –absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończył specjalizację I° w zakresie chirurgii ogólnej i medycyny społecznej . Funkcję Inspektora Sanitarnego pełnił w okresie 16.01.1978-31.12.1983r
  • lek. med. Krystyna Cieślak – absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie .Pełniła obowiązki Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Stacji w okresie 01.01.1984- 15.04.1985r ;
  • mgr farmacji Marianna Wesołowska – absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończyła specjalizację I° w zakresie medycyny społecznej. Funkcję p.o Dyrektora Stacji i Terenowego Inspektora Sanitarnego pełniła w latach 16.04.1985 -30.11.1987r. Od 01.12.1987 – 16.07.2000r pełniła funkcję Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  • lek. med. Krzysztof Piotr Bielski – absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Jest lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistą medycyny rodzinnej oraz specjalistą epidemiologii. Funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pełni od dnia 16.08.2000r -nadal